De hoofdvraag binnen dit inclusieonderzoek was: “Op welke wijze kan beeldvorming over mensen met een beperking beïnvloed worden zodat gemeenten en beleidsmakers een realistisch beeld krijgen over wat het betekent om een beperking [of een grote afstand tot de arbeidsmarkt] te hebben en gemeenten een werkbaar uitgangspunt krijgen voor het maken van inclusief sociaal beleid?”

(Kijk voor meer uitleg over de term beeldvorming op het T’ik Blog).

Een goede gemeentelijke visie op sociaal beleid is de komende jaren nodig, zo stelt ook Vereniging Nederlandse gemeenten. Het opzetten van een werkbaar inclusief uitgangspunt bevordert de participatie, integratie en tevredenheid van de burgers. Daarnaast stuurt het aan op betrokkenheid vanuit burgers en gemeenten met alle doelgroepen.

De samenvatting van dit inclusieonderzoek met inhoudsopgave kunt u hier downloaden.

Klik hier om de samenvatting van het inclusieonderzoek in pdf te downloaden

Wilt u graag het volledige inclusieonderzoek inclusief onderzoeksresultaten ontvangen? Dat kan door €17,49 over te maken op: NL84 RABO 0105 3775 97 ten name van T’ik BV te Veghel onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

(Let u aub op de juiste spelling van uw e-mailadres)
U krijgt het onderzoek dan in pdf formaat toegestuurd. (1,9MB)