Werkgevers

 

Inleiding

Wat kan ik doen als ik mensen met een arbeidsbeperking in dienst (moet) nemen?

Welke voordelen biedt het werken met het inclusiemodel mij als werkgever?

Wat doet de overheid voor mij?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

 

 

Inleiding

Als werkgever staat ook u voor een uitdagende tijd met veel veranderingen en onduidelijkheid over het al dan niet in dienst (willen of moeten) nemen van mensen met een (arbeids)beperking. Door middel van het beantwoorden van diverse vragen krijgt u op deze pagina een beeld wat het werken met of aan inclusie voor u en uw personeel kan betekenen. Wilt u meer informatie of graag een lezing of training over inclusie en het werken met het inclusiemodel: neem contact op met T’ik.

Informatie op deze pagina is voor een groot deel afkomstig uit het onderzoek “Inclusief Iedereen!”. Hierin staan verdere bronnen vermeld die hier voor de leesbaarheid zijn weggelaten. U kunt een samenvatting van het onderzoek vinden onder het menu inclusie onder de link inclusieonderzoek. U kunt hier ook het volledige onderzoek aanschaffen. Voor meer persoonlijke uitleg of ondersteuning bij de implementatie van inclusie als uitgangspunt voor uw personeelsbeleid, maakt u een afspraak via het contactformulier.

 

Terug naar top

 

Wat kan ik doen als ik mensen met een arbeidsbeperking in dienst(moet)nemen?

De inzet van het arbeidsquotum als dwangmiddel is tijdelijk van tafel, met de kanttekening dat er van u wordt verwacht dat u mensen met een arbeidsbeperking in dienst gaat nemen, anders zal het in 2017 zeker ingevoerd gaan worden.

Mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen is eenvoudiger dan u denkt. Een vergelijking: u zult als werkgever waarschijnlijk te maken hebben met het bedenken van creatieve oplossingen voor diverse problemen die u in uw bedrijf tegenkomt. Omgaan met mensen met een beperking is niet veel anders dan creatieve oplossingen bedenken voor het verminderen van de obstakels die zij ervaren. U gaat dan niet uit van de beperking, de beperking is namelijk niet het probleem, de individueel ervaren obstakels die dit met zich meebrengt wel.

Met het ontwerpen van het Inclusiemodel is duidelijk gemaakt wat obstakels zijn en hoe het verminderen van obstakels precies in zijn werk gaat. In de interviews, gehouden binnen het onderzoek ‘Inclusief Iedereen!’, zei iemand met een beperking: “Het probleem is dat gezonde mensen niet weten wat het probleem is”. Het inclusiemodel maakt dit inzichtelijk en zelfs meetbaar.

Vaak is het niet meteen duidelijk wat het probleem is. Iets eenvoudigs als witte lichtknoppen op een witte muur die daardoor voor slechtzienden onmogelijk te vinden zijn. Dikke vloerbedekking die heerlijk loopt maar waar iemand in een rolstoel zich zoals een respondent zei: “het schompes voor moet werken” om überhaupt vooruit te komen. We ondervinden allemaal obstakels, wanneer we weten wat die zijn en we kunnen er wat aan doen, dan maken we voor elkaar het leven wat aangenamer. Werknemers die inclusie ervaren zijn tevreden werknemers en tevreden werknemers leveren u uiteindelijk het meest op.

Meer weten? Maak een afspraak via het contactformulier of stuur een e-mail naar: info @ inclusienieuwestijl.nl.

 

Terug naar top

 

Welke voordelen biedt het werken met het inclusiemodel mij als werkgever?

  • Effectieve benadering voor al uw werknemers
  • Inzetten op het verminderen van obstakels levert tevreden werknemers
  • Uitgangspunt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • Uitleg richting wetgever over welke obstakels u ervaart en dat deze ook relevant zijn.
  • Selectiemodel voor het werken met externe organisaties
  • Biedt handelingsperspectief om mensen met een (arbeids)beperking in dienst te nemen

Er zijn nog veel meer voordelen voor werkgevers om te werken met het inclusiemodel. Geïnteresseerd? Maak een afspraak via het contactformulier of stuur een e-mail naar: info @ inclusienieuwestijl.nl.

 

Terug naar top

 

Wat doet de overheid voor mij?

Het inclusiemodel is op iedere burger van toepassing, dus ook op u als werkgever. De overheid vraagt van u om in de toekomst mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Er wordt een beroep gedaan op u als werkgever om in te zetten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Maar dit vraagt natuurlijk ook een andere rol en mindset van de overheid. Daarbij zit u niet te wachten op regulerende overheden die MVO via regelgeving willen voorschrijven. U bent de creatieve spin in het web. En ook uw ervaren obstakels zijn net zo relevant om aandacht aan te besteden. Niet via voorschriften, wetten en protocollen, maar door een overheid die de juiste voorwaarden helpt creëren voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het nemen van verantwoordelijkheid laat zich niet via wet- en regelgeving afdwingen. U zult een lans moeten breken om de mindset te veranderen. Er is andersoortige wet- en regelgeving nodig die uitgaat van inclusie. U kunt met behulp van het inclusiemodel ook aangeven wat het is dat ú nodig hebt.

Wilt u meer weten over het onderzoek naar inclusie? U kunt een samenvatting van het onderzoek vinden onder het menu inclusie onder de link inclusieonderzoek. U kunt hier ook het volledige onderzoek aanschaffen. Voor meer persoonlijke uitleg of ondersteuning bij de implementatie van inclusie binnen uw bedrijf: maak een afspraak via het contactformulier.

 

Terug naar top

 

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

De laatste jaren hebben de termen duurzaamheid, duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen meer en meer opgang gemaakt. Niet enkel in ‘groene’ zin maar in de bredere zin van een ‘(vol)houdbare’ toekomst in termen van milieu, arbeidsverhoudingen, financieel verkeer, vermindering van armoede, competitiviteit enz. De begrippen ‘duurzaam ondernemen’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ zijn synoniem geworden. Het gaat om economisch succesvol ondernemen en daarbij verantwoord omgaan (of verantwoordelijkheid nemen voor goede omgang) met mensen en de planeet. Kort gezegd om de drie P’s van People, Planet en Profit. Zo is het streven naar continue verbeteren van de balans tussen people, planet en profit in een globale context meer en meer het uitgangspunt van het beleid van bedrijven én overheden geworden. (bron “Onze gemeenschappelijke toekomst” uitgave van VNO-NCW)

 

Terug naar top