Organisaties

 

Inleiding

Kijken naar beperking of uitgaan van inclusie en het verminderen van obstakels?

Welke bijdrage biedt werken met inclusie aan normen en waarden in de hulpverlening?

Wat zijn de voordelen van het werken met het inclusiemodel?

Hoe bevorder ik zelfregie van mijn cliënten?

Hoe betrek ik de gemeenten bij inclusie in de praktijk?

 

 

Inleiding

Als organisatie die werkt voor of met mensen met een beperking, zult u als geen ander weten dat deze doelgroep vaak te maken heeft met bepaalde stigma’s. Vooroordelen over hoe mensen met een (arbeids)beperking zijn. Werken aan inclusie volgens het inclusiemodel levert u een duidelijk verhaal richting de buitenwereld. Uitgaande van ervaren obstakels in plaats van beperkingen. Obstakels komen ook ‘gewone mensen’ tegen. Met de nieuwe uitleg over inclusie via het inclusiemodel, kunt u er voor zorgen dat ook zij zich kunnen verplaatsen in uw doelgroep.

Door middel van het beantwoorden van diverse vragen krijgt u op deze pagina een beeld wat het werken met of aan inclusie voor u kan betekenen. Wilt u meer informatie of graag een lezing of training over inclusie en het werken met het inclusiemodel: neem contact op met T’ik.

Informatie op deze pagina is voor een groot deel afkomstig uit het onderzoek “Inclusief Iedereen!”. Daar staan verdere bronnen vermeld die hier voor de leesbaarheid zijn weggelaten. U kunt een samenvatting van het onderzoek vinden onder het menu inclusie onder de link inclusieonderzoek. U kunt hier ook het volledige onderzoek aanschaffen. Voor meer persoonlijke uitleg of ondersteuning bij de implementatie van inclusie als uitgangspunt voor uw beleid, maakt u een afspraak via het contactformulier of stuur een e-mail naar:info @ inclusienieuwestijl.nl.

 

Terug naar top

 

Kijken naar beperking of uitgaan van inclusie en het verminderen van obstakels?

We moeten het niet mooier maken dan het is, mensen willen graag in hokjes denken omdat alles dan overzichtelijk is. Maar waarom een hokje ‘beperking’ voor een bepaalde doelgroep als het hokje ‘obstakel’ hetzelfde doet maar voor iedereen kan gelden? 100% inclusie bestaat niet, het opheffen van zoveel mogelijk obstakels wel. Om inclusie echt te ervaren moet je iets van jezelf laten zien, jij moet aangeven WAT het is dat je ervaart als obstakel. Mensen moeten daartoe uitgenodigd worden.

Om het obstakel of de obstakels op te heffen, staan in het inclusiemodel de oplossingen geformuleerd. Deze volgen elkaar beslist hiërarchisch op. Zo kan een bepaald obstakel al opgelost worden door puur het geven van begrip (persoonlijke aandacht en communicatie). Wanneer alleen begrip niet toereikend is om het obstakel op te heffen volgt de inzet van middelen (geld, materiële zaken zoals bijvoorbeeld het bieden van onderdak, voedsel, medicatie of educatie). Mocht ook dit niet voldoende zijn dan pas volgt ondersteuning: het daadwerkelijk bieden van (fysieke) hulp. Let wel, ook hier ligt een valkuil op de loer en dat is dat autonomie en zeggenschap zoveel als mogelijk behouden blijven. Wanneer het voorzien in middelen kan zorgen dat iemand geen fysieke ondersteuning of hulp nodig heeft, hebben middelen de voorkeur.

Lees ook eens het volgende praktijkverhaal: Op het verkeerde been door mijn beperking…

 

Terug naar top

 

Welke bijdrage biedt werken met inclusie aan normen en waarden in de hulpverlening?

Uit de resultaten uit het onderzoek “Inclusief Iedereen!”, is af te leiden dat de belangrijkste voorwaarde om je als persoon welkom te voelen is dat er contact met je wordt gemaakt. Dit wordt ook bevestigd in de antwoorden op de vraag wanneer iemand zich niet welkom voelt: 93,75% geeft aan dat negeren of geen contact maken voor iemand de grootste reden is om zich niet welkom te voelen.

Figuur 3 uit het onderzoek, wanneer ervaart iemand dat hij welkom is

Voor u als organisatie, die werkt met of voor mensen met een beperking, is dit relevant, omdat het een duidelijke prioriteit geeft aan de benadering van de mensen waar u voor werkt. Dit wordt beschreven in het inclusiemodel. De volgorde om te komen tot inclusie is, ongeacht uw specialisatie, het bieden van: Begrip, Middelen, Ondersteuning.

Iemand werkzaam in de zorg benoemde het zo: “Mensen zijn niet eigenwijs, ze hebben een eigen wijsheid”. Zij leven al hun hele leven met hun eigen lichaam.

Als deze eigen wijsheid uw professioneel handelen niet in de weg staat dan is het essentieel om aan te sluiten bij de mens waar u voor werkt. Wat ervaart hij of zij als obstakel. De ervaring van de hulpvrager zou het uitgangspunt moeten zijn, niet het pilletje of het protocol.

Werken aan inclusie heeft meerdere voordelen. Zie ook: Wat zijn de voordelen voor mijn organisatie?

 

Terug naar top

 

Wat zijn de voordelen van het werken met het inclusiemodel?

  • Duidelijke visie voor uw organisatie
  • Transparant werkmodel, eenvoudig uit te leggen aan de buitenwereld
  • Gaat niet uit van doelgroepen maar van de burger
  • Legt de nadruk op eigen kracht van de burger
  • Toetsingsmodel voor bestaand en nieuw beleid
  • Selectiemodel voor het werken met externe organisaties
  • Biedt handelingsperspectief voor werkgevers om mensen met een (arbeids)beperking in dienst te nemen

Er zijn nog veel meer voordelen om te werken met het inclusiemodel. Geïnteresseerd? Maak een afspraak via het contactformulier of stuur een e-mail naar: info @ inclusienieuwestijl.nl.

 

Terug naar top

 

Hoe bevorder ik zelfregie van mijn cliënten?

Opvallend was dat binnen de interviews voor het onderzoek “Inclusief Iedereen!”, met regelmaat door mensen met een beperking gezegd werd dat je zelf invloed uit kunt oefenen op de ervaring welkom te zijn. Respondenten gaven aan dat eigen initiatief en zelf contact maken met de ander, meer belangrijk zijn dan wachten totdat iemand uit zichzelf naar je toe komt.

Binnen het inclusiemodel wordt benadrukt dat eerst kijken naar wat iemand zelf kan prioriteit heeft. Er valt veel te vertellen over hoe je als organisatie kunt werken met het inclusiemodel. Veel effectieve manieren om zelfregie te bevorderen, zoals inzetten op Sociale rol versterking (SRV) worden in de training over het inclusiemodel benoemd.

Wilt u deze training ook voor uw organisatie? Ga naar het menu Wat kan T’ik voor u doen.

Wilt u meer weten over het onderzoek “Inclusief Iedereen!”? U kunt een samenvatting van het onderzoek vinden onder het menu inclusie onder de link inclusieonderzoek. U kunt hier ook het volledige onderzoek aanschaffen. Voor meer persoonlijke uitleg of ondersteuning bij de implementatie: maak een afspraak via het contactformulier of stuur een e-mail naar:info @ inclusienieuwestijl.

 

Terug naar top

 

Hoe betrek ik de gemeenten bij inclusie in de praktijk?

Het is een recht om mee te kunnen doen. Exclusie of discriminatie is op basis van artikel 1 van de grondwet verboden: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Vanuit dit standpunt is het Inclusiemodel opgezet. Deze basis kan de start zijn voor visievorming van gemeenten op sociaal beleid dat zich richt op het verminderen van obstakels voor alle burgers. Met inclusie als uitgangspunt maakt u aan uw stakeholders duidelijk wat noodzakelijk is voor uw doelgroep. Daarmee werkt u meteen aan de juiste beeldvorming. Niet gedacht vanuit beperkingen maar vanuit obstakels.

Met het Inclusiemodel heeft een obstakel een meetbare hoogte gekregen. Het is gebaseerd op de basale richtlijnen voor handelen: “Zich ”praktisch” te realiseren dat de cliënt een persoon is, geen ding, geen zaak, geen middel”. U kunt samen met een gemeente, naar vermogen inzetten om obstakels voor uw doelgroep te verminderen.

Overigens zegt binnen het onderzoek “Inclusief Iedereen!”, 88,7% van de respondenten dat zij zelf moeite zouden doen voor het leggen van contact met mensen met een beperking. Het bieden van handelingsperspectief via het inclusiemodel is dan relevant.

Wilt u meer weten? Of een lezing of training over het inclusiemodel?. Maak een afspraak via het contactformulier.

 

Terug naar top

 

Deze site is inclusief cookies. Voor meer informatie zie het privacybeleid. De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring te geven. U wordt niet gevolgd. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" dan gaat u akkoord met deze instellingen. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten