Gemeenten en Inclusie

 

Inleiding

Waarom gebruik maken van inclusie als uitgangspunt van (sociaal)beleid?

Welke omslag in denken is nodig om op een werkelijk innovatieve en succesvolle manier burgers te laten participeren?

Wat zijn de voordelen van het werken met het inclusiemodel?

Hoe kunnen we inclusief beleid implementeren?

Hoe kan ik het vertrouwen van de burger herstellen?

 

 

Inleiding

Als gemeente staat u voor een uitdagende tijd met veel veranderingen en onduidelijkheid over de toekomst van bepaalde wetgeving. Door middel van het beantwoorden van diverse vragen krijgt u op deze pagina een beeld wat het werken met of aan inclusie voor u kan betekenen. Wilt u meer informatie of graag een lezing of training over inclusie en het werken met het inclusiemodel: neem contact op met T’ik.

Informatie op deze pagina is voor een groot deel afkomstig uit het onderzoek “Inclusief Iedereen!”.
Daar staan verdere bronnen vermeld die hier voor de leesbaarheid zijn weggelaten.
U kunt een samenvatting van het onderzoek vinden onder het menu inclusie onder de link inclusieonderzoek. U kunt hier ook het volledige onderzoek aanschaffen.
Voor meer persoonlijke uitleg of ondersteuning bij de implementatie van inclusie als uitgangspunt voor uw beleid, maakt u een afspraak via het contactformulier.

 

Terug naar top

 

Waarom gebruik maken van inclusie als uitgangspunt van (sociaal)beleid?

Met inclusie als concrete visie op (sociaal)beleid, kunt u als gemeente een duidelijk eigen koers varen. Binnen een inclusieve gemeentelijke visie kan met behulp van het inclusiemodel ingezet worden op communicatie tussen alle doelgroepen en de juiste beeldvorming. Het Inclusiemodel is een praktisch model voor het minimaliseren van obstakels die de vrije deelname voor burgers aan de samenleving belemmeren. Het zorgt ervoor dat iemand daadwerkelijk ervaart dat hij of zij welkom is. Er zijn acht succesfactoren voor effectieve burgerparticipatie waarop het inclusiemodel gebaseerd is. Het model biedt handvatten om te komen tot effectief integraal sociaal beleid.

 

Terug naar top

 

Welke omslag in denken is nodig om op een werkelijk innovatieve en succesvolle manier burgers te laten participeren?

Het is binnen het onderzoek “Inclusief Iedereen!” aangetoond dat het menselijk handelen, met name dat van beleidsmakers, aangepast zou moeten worden naar een handelen dat meer gericht is op de invloed die het heeft op de burger. Een meer individuele benadering van gemeentelijk sociaal beleid is volgens de respondenten gewenst, beleid gericht op wederkerigheid en inclusie. Een werkbaar gemeentelijk uitgangspunt voor het maken van inclusief sociaal beleid is relevant in de komende jaren. Dit omdat gemeenten door decentralisatie meer regie krijgen of hebben gekregen over wetten zoals de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt dat visievorming op sociaal beleid een belangrijk aandachtspunt is. Gemeenten kunnen aan de hand van het inclusiemodel zelf contact leggen met de burger. Dat gaat verder dan cliëntenparticipatie; de juiste aanpak herstelt het vertrouwen in de overheid van alle burgers en gaat uit van één regeling.

Bij het inclusiemodel hoort een implementatieplan met minimale kosten, toegespitst op hoe een gemeente haar burgers kan laten participeren. Zie ook:
Hoe kunnen we inclusief beleid implementeren?

 

Terug naar top

 

Wat zijn de voordelen van het werken met het inclusiemodel?

  • Duidelijke visie op (sociaal)beleid
  • Transparant werkmodel
  • Gaat niet uit van doelgroepen maar van de burger
  • Legt de nadruk op eigen kracht van de burger
  • Toetsingsmodel voor bestaand én nieuw beleid
  • Selectiemodel voor het werken met externe organisaties
  • Biedt handelingsperspectief voor werkgevers om mensen met een (arbeids)beperking in dienst te nemen

Er zijn nog veel meer voordelen om te werken met het inclusiemodel. Geïnteresseerd? Maak een afspraak via het contactformulier.

 

Terug naar top

 

Hoe kunnen we inclusief beleid implementeren?

Inclusie is meta-denken, verder kijken dan alleen de eigen achtertuin.
Het gaat over het belang voor ons allemaal, niet alleen een specifieke doelgroep.
Wanneer inclusie alleen gericht is op mensen met een beperking is het een te eenzijdig gericht en versnipperd aandachtsgebied, een vorm van apartheid. Inclusie is handelen voor het grote geheel want het heeft betrekking op alle burgers. Het is daarnaast een individueel aandachtspunt, 68,5% van de respondenten binnen het onderzoek “Inclusief Iedereen!”, geeft aan dat zij individueel belang belangrijk vinden. Belangenorganisaties zijn gericht op groepsbelangen, er wordt niet specifiek gesproken over individuele behoeften. Het is daarom essentieel ook zelf contact te leggen, als burger én als gemeente.

Het resultaat van voorgenoemde onderzoek is dat iedereen er bij wil horen, persoonlijke aandacht belangrijk is. Dat mensen wel solidair zijn en ook willen leren, maar dat het vertrouwen in overheid en gemeenten hersteld moet worden. We moeten ook niet naïef doen, mensen willen graag in hokjes plaatsen omdat alles dan overzichtelijk is. Maar waarom een hokje ‘beperking’ voor een bepaalde doelgroep, als het hokje ‘obstakel’ hetzelfde doet maar voor iedereen kan gelden?

100% inclusie bestaat niet, het opheffen van zoveel mogelijk obstakels wel.
Om inclusie echt te ervaren moet je iets van jezelf laten zien, jij moet aangeven WAT het is dat je ervaart als obstakel. Mensen moeten daartoe uitgenodigd worden. Als gemeente kunt u dat faciliteren door de inzet van de Regionaal Sociaal Coach™. Het implementatieplan voorziet in mogelijkheden om mensen met een uitkering een leer-werktraject te bieden of zelfs dat u als gemeente een betekenisvolle tegenprestatie kunt vragen aan uw burger.

Wilt u meer weten over de inzet van de Regionaal Sociaal Coach™ en de Wijkcoaches? U kunt een samenvatting van het onderzoek vinden onder het menu inclusie onder de link inclusieonderzoek. U kunt hier ook het volledige onderzoek aanschaffen. Voor meer persoonlijke uitleg of ondersteuning bij de implementatie: maak een afspraak via het contactformulier.

 

Terug naar top

 

Hoe kan ik het vertrouwen van de burger herstellen?

Tot nu toe blijft inclusie hangen in aannames en voornemens in plaats van dat het leidt tot toetsbare en haalbare resultaten. Inclusie in zijn oude vorm is onbekend bij het grote publiek en de heilige graal van belangenorganisaties voor mensen met een beperking. Er worden rapporten geschreven, verdragen opgesteld en er wordt door mensen die direct te maken hebben met beperkingen, heel veel tijd en energie gestoken in inclusie, maar het levert effectief niet veel op. De gewone burger heeft geen idee wat inclusie is en het blijft voor belangenorganisaties maar op de agenda staan, er is geen handelingsperspectief. Je kunt je zelfs afvragen wat er uiteindelijk is bereikt met alle subsidies en investeringen van de afgelopen tientallen jaren. Met de oude inzet op inclusie wordt benadrukt dat mensen anders zijn. De focus ligt daarmee op de beperking terwijl inclusie zich niet moet beperken. We praten nu namelijk over ontschotting van doelgroepen en kijken naar individuele belangen en obstakels. Het gaat om het inleven in de ander, begrijpen hoe hoog een obstakel is en wat voor effect het op iemand heeft.

Met het Inclusiemodel heeft een obstakel een meetbare hoogte gekregen. Het is gebaseerd op de basale richtlijnen voor handelen: “Zich ”praktisch” te realiseren dat de cliënt een persoon is, geen ding, geen zaak, geen middel”. Een gemeente kan naar vermogen inzetten om het obstakel te verminderen, daarmee wint zij aan vertrouwen bij de burger en gaat zij slimmer werken. Herstel van vertrouwen is hard nodig voor gemeenten, ook omdat burgers dan pas hun steun zullen geven aan een effectief gemeentelijk sociaal beleid dat gericht is op burgerparticipatie. Binnen het onderzoek “Inclusief Iedereen!” zegt 88,7% van de respondenten dat zij zelf moeite zouden doen voor het leggen van contact met mensen met een beperking.

Kom hier meer te weten over het belang van vertrouwen.
Of maak een afspraak via het contactformulier

 

Terug naar top

Deze site is inclusief cookies. Voor meer informatie zie het privacybeleid. De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring te geven. U wordt niet gevolgd. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" dan gaat u akkoord met deze instellingen. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten