Inclusie is een ervaring

 

Inclusie is een complex onderwerp, er zijn om te beginnen al tientallen definities en benaderingen.

Het woord 'inclusie' wordt echter het meest gebruikt in relatie tot 'achtergestelde doelgroepen'. De vraag is dan wel 'achtergesteld' ten opzichte van wie of wat? Met andere woorden wat is de norm? Dat maakt van inclusie zelfs een ethisch onderwerp waarin, naast definities en wetgeving, dus ook maatschappelijke context en persoonlijke ervaringen een rol spelen.

Wil jij weten wat inclusie (voor jou) betekent, welke benaderingen er zijn en hoe je kunt bijdragen aan een inclusieve samenleving? Start dan met de online basistraining.

Na het afronden van de basistraining kun je aansluitend diverse verdiepende modules volgen.

Voor wie is Inclusie Nieuwe Stijl?

Voor wie is Inclusie Nieuwe Stijl? Kort gezegd: voor iedereen.
Maar Inclusie Nieuwe Stijl vraagt wat van de mensen die er mee willen werken. Het vergt een behoorlijke aanpassing in de gedachtegang van mensen die inclusie kennen ‘voor mensen met een beperking’, of zoals op Wikipedia staat: voor achtergestelde groepen. (zie ook alle definities van inclusie) Zelfs voor mensen die al lang werken met inclusie oude stijl, blijkt het soms een hele toer om hun gedachten van inclusie voor één bepaalde groep, om te zetten naar inclusie voor iedereen.

De presentatie of lezing over Inclusie Nieuwe Stijl, is dan ook zo vormgegeven dat zij mensen meeneemt in een gedachtegang, met allerlei ‘oefeningen’ om mensen maar uit het ‘denken over mensen met een beperking’  te halen.

Wat wij doen (of althans hopen te doen) in de presentatie Inclusie Nieuwe Stijl, is mensen zich bewust laten worden hoe zij denken. Uit onderzoek blijkt dat “het probleem is dat gezonde mensen niet weten wat het probleem is”. De presentatie zit vol met voorbeelden en filmpjes waar dan precies de obstakels liggen. Wat we willen bereiken met Inclusie Nieuwe Stijl, is dat mensen na gaan denken waar de obstakels liggen, ook bij henzelf.

Bij T’ik zijn we er van overtuigd dat we het niet gaan redden met opgelegde quota in de Participatiewet of het VN-verdrag. Regels en wetten zijn goed, maar als mensen het probleem niet snappen, zich niet realiseren dat zij zelf ook tegen obstakels aanlopen en het dus ook over hen kan gaan, dan zullen er altijd mazen in de wet gevonden worden.

Om antwoord te geven op de vraag wat kunnen we hiermee: Ten eerste bewustzijn creëren over mensen die zich buitengesloten voelen, wat gebeurt er dan precies met deze mensen, hoe ervaren zij dat en waar ligt het aan? Zorgen dat bijvoorbeeld werkgevers het probleem gaan snappen en dat het bijvoorbeeld niet alleen gaat over mensen met een beperking maar dat het ook over hen kan gaan. Ten tweede: ziekteverzuim verminderen, door bijvoorbeeld professionals te trainen volgens het inclusiemodel zodat zij handelingsperspectief hebben of krijgen etc. etc.

Sinds kort houden we bij T’ik ook inclusiegesprekken. Daarover vindt u meer informatie op deze site. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op of vraag de tarievenlijst aan via het contactformulier.

Wij komen graag eens langs om de presentatie te geven of om met u te bespreken waar u precies tegenaan loopt en wat het werken volgens Inclusie Nieuwe Stijl voor u of uw organisatie kan toevoegen.

Inclusieadvies van T’ik is er voor:

 

Bij T’ik

Krijg je inzicht in het thema inclusie door middel van e-questioning. Zo weet je snel wat inclusie is en hoe je het kunt bereiken in de praktijk.

Anita Hütten Inclusieadviseur

Wat doe ik nog meer

Ik ben beschikbaar als sparringpartner voor het oplossen van specifieke inclusieproblemen.

In sommige gevallen doe ik onderzoek binnen een organisatie om te achterhalen waar het probleem zit. Je krijgt een advies naar aanleiding van de sparringsessies of het onderzoek.

© 2024 T'ik Inclusie Nieuwe Stijl | Anita Hütten