Contactgegevens

T’ik

Dilleveld 23T'ik Inclusieadviseur foto op pagina contactgegevens
5467KK  Veghel
Anita M. Th. Hütten
Telefoon:0413-785381

Overige contactgegevens

E-mail: info @ inclusienieuwestijl.nl
IBAN-nummer: NL84 RABO 0105 3775 97
Kamer van Koophandelnummer: 62457934
BTW nummer: NL001768482B77

Download hier: Algemene voorwaarden Inclusie Nieuwe Stijl

T’ik ® is een gedeponeerd merk.

© Alle rechten voorbehouden.

Wilt u gebruik maken van teksten en/of beeldmateriaal van deze site,
neem dan contact op met T’ik.

De naam T’ik staat voor: aanzetten tot beweging richting Inclusie Nieuwe Stijl.

Anita Hütten:

Als je daadwerkelijk een beperking hebt ervaar je dat niet zo, wat je wel ervaart zijn obstakels en mensen die je confronteren met een beperking. Maar die komen over het algemeen veel meer van buiten dan van binnen.

Ik ging opzoek naar wat nu precies het probleem is, waarom al die organisaties al jaren zo hun best doen met belangenbehartiging, inclusief onderwijs en het VN-verdrag, maar de gemiddelde burger nog nooit van inclusie gehoord heeft. Zij zien mensen met een beperking nog steeds als anders.

In alle gesprekken die ik over het onderwerp gevoerd heb zei iemand zei tegen mij: “Het probleem is dat gezonde mensen niet weten wat het probleem is”. Daaruit volgde voor mij de uitdaging om duidelijk te maken wat het probleem is, om de brug te slaan tussen gezond en beperkt. Deze zoektocht heeft zich vertaald in een onderzoek dat geleid heeft tot mijn visie op inclusie en het inclusiemodel. In het kort komt het hier op neer:

Burger + hoogte van ervaren obstakel(s) =  Mate van inclusie

Hoe groter de ervaren obstakels des te minder inclusie, hoe minder obstakels des te meer inclusie. Die obstakels zijn echt niet voorbehouden aan mensen met een beperking, nieuwe stijl dus. ALLE burgers waar ook ter wereld ervaren in hun leven obstakels. Mijn visie is dan ook: “om inclusie te bevorderen voor alle mensen moeten we elkaar helpen om obstakels te verminderen”, een eenvoudige visie voor overheid, zorginstellingen, bedrijven en voor ons als burgers in de samenleving. Het biedt een eenduidig handelingsperspectief en het heeft de kracht om niet in doelgroepen te denken maar in mensen. Mensen zoals u en ik.