Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden van T’ik Inclusie Nieuwe Stijl gevestigd te Veghel hierna te noemen: T’ik

Geldig vanaf januari 2020

Klik op de afbeelding om te openen in PDF versie. (Opent in een nieuw venster)

 

 

1. Deze voorwaarden zijn te vinden op https://www.inclusienieuwestijl.nl/AlgemeneVoorwaardenTik.pdf
of https://www.inclusietraining.nl/AlgemeneVoorwaardenTik.pdf en worden indien gewenst kosteloos toegezonden.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst.

4. De algemene voorwaarden van T’ik zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer 62457934