Inclusieadviseur Anita Hütten
Hieronder vindt u aanbevelingen voor Anita Hütten MA, inclusieadviseur bij T’ik.
Anita leeft al meer dan 50 jaar een inclusief leven, is expert op het gebied van Inclusie Nieuwe Stijl en ontwikkelde in 2010 het Inclusiemodel. In 2024 studeerde zij af als Master Health Care & Social work met de leerrichting technologie en innovatie, wederom op het onderwerp inclusie.

 

“Ik heb veel geleerd  van Anita Hütten over allerlei onderwerpen die wij als Klantenkamer WSW De Langstraat onder ogen kunnen krijgen. Allereerst via de VCP-cursus toen we opgeleid werden als raadslieden. Nadat we als raadsleden geïnstalleerd waren,  werden we door Anita continue op de hoogte gehouden over allerlei ontwikkelingen binnen het WSW-werkgebied. Daarnaast gaf en geeft Anita ons regelmatig korte cursussen over onderwerpen als bv adviezen geven, onderhandelen, communicatie en dus allemaal zaken die we in ons dagelijkse praktijk als raadslid Klantenkamer WSW regelmatig mee te maken hebben.

Concreet heb ik heel van Anita geleerd over het geven van presentaties. Daarnaast heeft ze mij erg gestimuleerd om een presentatie te geven en daarbij een beetje van mijn schroom te overwinnen. Ik vind Anita een hele fijne en inspirerende en motiverende voorzitter met veel kennis van zaken en die iedereen de ruimte geeft om zichzelf te ontwikkelen als raadslid. Ook zorgt zij ervoor dat alle talenten van de raadsleden zo optimaal mogelijk worden benut en dat iedereen zijn/haar bijdrage kan leveren binnen de vergadering van de Klantenkamer WSW.

De kracht van Anita is verder dat zij met heel veel geduld allerlei moeilijke onderwerpen heel kort en duidelijk kan uitleggen. Ik vind haar een grote stimulans voor mijn werk als raadslid van de Klantenkamer WSW De Langstraat. Daarom doe ik nog steeds met heel veel plezier mijn werk als  raadslid Klantenkamer WSW.”

Frank Nelissen
Lid Klantenkamer WSW De Langstraat

 

Terug naar top

 

“Anita Hütten heeft twee themabijeenkomsten verzorgt over de wijzigingen in de Participatiewet. Naast haar inhoudelijke kennis bleef mij met name bij haar open enthousiaste wijze van communiceren die tot veel interactie leidde bij de deelnemers. Anita schuwt geen prikkelende mening wat haar bijdrage alleen maar steviger maakt.”

Gerrit Dijkerman
Adviseur Spectrum CMO

 

Terug naar top

 

“Anita Hütten ken ik als een dame met een scherpe analytische geest. Zij is authentiek en erop gericht te onderzoeken hoe een probleem in elkaar steekt. Ze wil graag exact weten waarom mensen doen wat ze doen. Daarbij heeft ze een open blik, laat zich graag positief verrassen en stelt ze hele goede vragen. Ze is direct en tegelijkertijd heel gevoelig. Ze is in staat zowel de gebaande paden als het experiment op te zoeken.


Gekoppeld aan een goede presentatie en een prettige persoonlijkheid, heb ik gezien dat mensen graag met haar praten en met haar werken. Bij Stichting Perspectief heeft ze zich ontplooid tot een goede teamleider bij de Evaluaties met een geheel eigen stijl. Iemand die haar persoonlijkheid, lerend vermogen, persoonlijke geschiedenis en innovatieve vaardigheden heel goed inzet.
Perspectief maakt graag gebruik van haar diensten.”

Hans Kroon
Teamleider Stichting Perspectief

 

Terug naar top

 

“Sinds een jaar of tien ben ik als vrijwilliger werkzaam bij Stichting Perspectief. Deze stichting houdt zich bezig met de kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Mijn vrouw en ik hebben een kind met een licht verstandelijke beperking. Door het hebben van zo’n kind en door cursussen bij de stichting ben ik gevoelig geworden voor wat echt belangrijk is voor mensen met een beperking. Stichting Perspectief onderzoekt op verzoek van instellingen of de kwaliteit van leven van de mensen, die aan hun zorgen zijn toevertrouwd, goed is. Dat gebeurt tijdens zogeheten twee- of driedaagse evaluaties.

Tijdens zulke evaluaties heb ik Anita Hütten ontmoet. Zij was onze teamleider. Tijdens zo’n evaluatie is het altijd even zoeken naar je eigen rol en die van de teamleider. Meestal gaat dat na een korte gewenningsperiode goed. Bij Anita duurde die gewenning een paar minuten. Zij is in staat om je op je gemak te stellen en je je eigen rol volledig te laten spelen. In het verzamelen van de nodige gegevens, het samen analyseren daarvan en gezamenlijk tot conclusies te komen is zij erg goed.
Ik kijk uit naar een volgende evaluatie met haar.”

Drs. G. A. A. Willemsen
Teamlid Evaluaties Stichting Perspectief

 

Terug naar top

 

“Hoi Anita, wat leuk dat ik kan reageren op je nieuwe site, kan ik eindelijk eens schrijven hoe blij ik ben dat ik samen met jou in de Klantenkamer Wsw ben gegaan. Eerst getwijfeld maar al gauw voelde ik me thuis onder jouw leiding als voorzitter. Ik heb enorm veel van je geleerd en doe dat nog steeds, ik heb altijd veel vragen en jij weet gelukkig altijd de antwoorden, zowel over gemeente zaken als over het gewone wsw werk waar ik altijd veel vragen over heb.


Je heb me zelfs zover gekregen dat ik in een o.r. ben gegaan en daar ben ik nog steeds blij mee dat ik die stap heb gezet. Je hebt laatst zelfs een vraag van mij mee naar mevrouw Klijnsma genomen en aan haar voorgelegd, jammer dat ze daar niks in kan veranderen natuurlijk, maar het geeft aan dat jij dicht op de mensen zit die voor ons als wsw’ers de wet bepalen.

Ook je powerpoints over De Vries, Westerlaken, cliëntenparticipatie en noem maar op zijn onmisbaar voor ons als raad.”

Robbie de Brouwer
Lid Klantenkamer Wsw

 

Terug naar top

 

“Wat ik prettig aan je vind is dat jij in staat bent geweest rust te creëren en mensen in hun kracht te zetten. Ook vind ik dat je een team hebt kunnen smeden van de groep individuen die je aantrof toen je bij de cliëntenraad binnen kwam. Je hebt deze mensen een stem gegeven die gehoord wordt en bent tegelijkertijd in staat om de realiteitszin bij de deelnemers te bewaken.”

Beleidsadviseur

 

Terug naar top

 

“Sinds vorige jaar toen kwam ik alles Wsw raadslid ik was het twijfel en over mijzelf. Om het initiatief te nemen is niet makkelijk. In begin is altijd moeilijke maar ik ga toch door tot mijn doel bereikt is. Beste Anita. Mijn ervaring met u en collega’s van de cliëntenraad is heel goed ik heb veel geleerd van u. Hier zeg ik, CHAPEAU!
Ik ben zeer tevreden over uw kwaliteiten en over uw dagelijkse en wekelijkse e-mailen. Soms is het een beetje veel maar ik moet toch alles lezen dat is belangrijk voor mij. Anita: u bent een zeer enthousiaste vrouw. Ik wens u veel sterkte met alles wat u voor ons doet. Ik wens u veel succes met uw carrière in de toekomst.
Bij voorbaat heel hartelijk dank.”

A. Tacheu

 

Terug naar top

 

“Soms ontmoet je mensen die ergens in je achterhoofd blijven hangen. Je denkt er niet echt meer aan maar het lot brengt je dan meestal toch weer samen. De afgelopen maanden hebben Anita en ik samen opgetrokken om namens acht Brabantse en Limburgse cliëntenraden in de Sociale Werkvoorziening ons sterk te maken voor invloedrijke gemeentelijke cliëntenparticipatie.

Met gesprekken op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een onderhoud met de staatssecretaris mw. Jetta Klijnsma is het gelukt om de zorg van de gezamenlijke cliëntenraden over te brengen. De zorg dat cliëntenparticipatie niet opgenomen zou worden in de nieuwe Participatiewet.

Gelukkig is dit gevaar nu gewend. Maar daarmee is invloedrijke medezeggenschap nog geen feit. Samen met de andere Cliëntenraden blijven wij ons, liefst ook samen met de betreffende ondernemingsraden, inzetten voor invloedrijke ‘politieke’ medezeggenschap. De eerste stappen hebben Anita en ik nu mede namens de andere raden gezet. Ik ben er van overtuigd dat er nog een lange weg moet worden afgelegd. Een weg waarin uitwisseling van kennis en ervaring ingezet moet worden ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking.

In samenwerking met al die andere cliëntenraden en ondernemingsraden nu nog van de SW gaan we het avontuur aan richting de Participatiewet.
Te beginnen nu vanaf april/mei 2013.”

Cis van der Vleuten
Voorzitter SW-raad GRWRE/Ergon
Gecertificeerd trainer adviseur supervisor medezeggenschap

 

Terug naar top

 

“Ik ben Huub Theunissen en begeleid mensen met een bepaalde achterstand tot de arbeidsmarkt. Ik ben al enige jaren lid van de WSW-raad Venlo, Bergen en Beesel. Sinds 2010 hebben we een officieel benoemde voorzitter genaamd Anita Hütten.

Ik was gelijk onder de indruk van Anita’s capaciteit, haar research was steeds grondig en bevattelijk, en je kon er van op aan dat haar feiten degelijk gecontroleerd waren. Anita haar talent overtuigde mij, ze is helder, beknopt en levensecht. Anita heeft een groot doorzettingsvermogen, we hebben nu o.a. contact met gemeenteraadsleden, beleidsmedewerkers gemeente, ondernemingsraad WSW, en instanties die buiten de sociale werkplaats mensen met een beperking begeleiden. Dit was voorheen in zeer beperkte mate.

In de werkzaamheden die Anita uitvoert heeft zij laten zien dat ze goed kan samenwerken, initiatief toont, meedenkt en een duidelijk advies geeft. Naast deze eigenschappen beschikt ze ook over een goede mentaliteit. Als persoon ervaar ik haar als zeer prettig, zeer enthousiast en humoristisch. Ze heeft de Cliëntenraad weer nieuw bloed ingespoten, haar enthousiasme heeft een zeer positieve uitwerking gehad op de Cliëntenraad. Ze beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
Alles is duidelijk, haar agenda, haar planning, en haar verslagen/notulen.

Verder heeft ze me ook persoonlijk geholpen bij een arbeidsconflict, zelfs tot in de late uurtjes heeft ze mij gesteund en voorzien van advies.

Wat ik ook geleerd heb van Anita is wat in eerste instantie niet haalbaar is, bij haar dat niet geldt, ze weet altijd wel een weg te vinden wat tot resultaat leidt. Dit werkt zeer inspirerend op mij.”

Huub Theunissen
Teamleider Valuascollege

 

Terug naar top

 

“De Wsw raad van Permar Ws adviseert de vijf gemeentes (Ede, barneveld, Wageningen, Renkum en Scherpenzeel) over het beleid ten aanzien van de sociale werkvoorziening. Deze gemeentes hebben een gemeenschappelijke regeling en Permar Ws als werkvoorzieningsbedrijf.
De Wsw raad houdt elk jaar een studiedag en vorig jaar stond die volledig in het teken van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV).

Anita M.Th. Hütten van T’ik  heeft in 2011 voor deze studiedag een programma verzorgd om de leden gedetailleerd op de hoogte te brengen van deze wet met alle effecten en gevolgen van dien. Zij deed dit op een voor alle leden zeer toegankelijke manier en hield ook op alle fronten rekening met de (on)mogelijkheden van de leden.

Wij hebben deze aanpak als zeer nuttig en toegankelijk ervaren en waren na deze studiedag in staat om beter met de materie van de WWNV, het controversieel verklaren van deze wet en de nieuwe  Participatiewet om te gaan. Als zich in de toekomst weer een vraag op dit niveau voordoet,
zullen wij Anita graag weer uitnodigen om onze kennis bij te spijkeren en ons de inzichten te geven die we nodig hebben om op de juiste manier te adviseren.”

De Wsw raad van Permar Ws

 

Terug naar top

 

“Vanuit eigen initiatief en op vrijwillige basis heeft Anita Hütten met haar onderzoek en vele contacten onze organisatie kennis laten maken met de positie van WSW’ers en hun ervaren discriminatie. Daarbij heeft zij heeft met grote betrokkenheid ons de weg gewezen naar de cliëntenraden in Limburg.”

Johan Dinjens
Directeurbestuurder Anti Discriminatie Voorziening Limburg.

 

Terug naar top

 

“Wilt u een gedegen, professioneel en kwalitatief goed advies dan zit u goed. Ik beveel u mevrouw Anita Hütten ten zeerste aan. Zij is deskundig, objectief, onafhankelijk, professioneel en zeer goed op de hoogte van de huidige wetgeving. Zij krijgt deuren open, die u of ik niet open krijgen en dat kan alleen als je heel goed bent.

De afgelopen vier jaar heb ik Anita leren kennen als een vrouw die met een open oor luistert, iedereen een kans geeft en het beste uit mensen naar boven weet te halen.

Zij zorgt ervoor dat je in je zelf gelooft en helpt je met raad en daad. Ik heb veel van haar geleerd en heb er vertrouwen in dat wij (als klantenkamer) een stuk sterker in onze schoenen staan, dan voorheen. Ik hoop dat zij ons nog lang blijft bijstaan in ons werk als Klantenkamer Wsw.”

Elly Snoeren
Lid Klantenkamer Wsw De Langstraat.

 

Terug naar top

 

“Ik heb Anita leren kennen via de WSW-raad, ze werkt daar als onafhankelijk voorzitter. Ze is een persoon die door kan pakken, daarbij zet ze haar belang en mening niet voor op. Ze doet het vanuit overtuiging en is niet bang om de juiste stappen te ondernemen.
Ze heeft veel connecties die het zelfde doel hebben.
Ik raad Anita zeker aan, ze pakt door en weet hoe ze haar werk moet doen.”

Thomas Sanders
Secretaris WSW-raad Venlo Beesel Bergen.

 

Terug naar top

 

“Ik heb Anita leren kennen, als een hartelijk mens, warm hart.
Ik kwam vorig jaar november met een begeleidende collega van het zelfregiecentrum mijn verhaal vertellen bij de cliëntenraad over de sw. Anita was overtuigd dat ik er bij moest komen.

In januari 2013 ben ik officieel begonnen. Er zijn voor mij veel nieuw uitdagingen gekomen. Ik ga ze niet meer uit de weg. Anita heeft me gestimuleerd om dingen te doen die ik ook niet hoefde te doen, zoals mijn lezing op 11 juni. Goh wat was ik zenuwachtig, dankzij haar steun had ik dit niet kunnen doen.

Ze is een krachtige vrouw die de kwaliteiten van je weet te waarderen en er ook gebruik van maakt. En dat doet ze goed. Ze kan ook goed het standpunt van de raad voordragen. Ik ben erg blij dat ik haar mag kennen, het gaat vooral om de mensen binnen zo’n sw. Hiervoor ben ik ook bij de raad gekomen. En we hebben nu al veel bereikt, dankzij het voorzitterschap van Anita Hütten.”

Tamara Steeghs

Terug naar top